Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
GANGSTAR

Orta Çağ Avrupa Tarihi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
ORTAÇAĞ AVRUPA TARIHI
Kavimler Göçü ile Avrupa kargaşa içinde kaldı. Roma ikiye ayrıldı. Batı roma 476’da, Doğu Roma ise 1453’te yıkıldı. Bu siyasi ayrılık Hristiyanlığı Katolik ve Ortodoks olarak 2’ye ayırdı.

Katolik: Vatikan’daki papalık         
Ortodoks: İstanbul’daki  Fener Patriği

Avrupa’nın etnik yapısı değişti.
Bugünkü Avrupa ulusları oluştu.
Günümüz Avrupa devletlerinin temelleri atıldı.
Derebeylik (feodalite) düzeni kuruldu.
İlkçağ kapandı ortaçağ başladı.

Feodalite( Derebeylik): En önemli üretim aracının toprak olduğu, Vasal (korunan) süzeren (koruyan) ilişkisinin yaşandığı, temeli eşitsizliğe dayanan sosyal ekonomik ve siyasal düzendir.Ortaçağ Avrupa’sı ve feodalitenin genel özellikleri:

Kralların yetkileri derebeyleri geçti ve kilise-soylu güç egemenliği görülür.
Senyörler ( feodal beyler) ile ruhbanlar (din adamları) yeryüzünde Tanrı gücünün temsilcileri olarak halk üzerinde yoğun bir baskı oluşmuştur.
Ticaret hayatı iyice sönükleşti. Zenginliğin ve soyluluğun göstergesi toprak oldu.
Özgür düşünce yasak olup. Skolâstik düşünce egemendi.

Ortaçağ Avrupa’sında Sosyal Sınıflar:
Soylular ( egemen yönetici sınıf vergi vermezler askerlik ve yöneticilik yaparlardı.
Ruhbanlar ( din adamlarıdır vergi vermez askerlik yapmazlardı)
Aforoz: dinden atma
Enterdi: bir bölgeyi yönetici ve halkı ile birlikte bir süre için dini etkinliklerden men etme
Endülüjans: günahları af belgesi düzenleyip satmak
Burjuvalar ( zanaat ve ticaretle uğraşan, verdi ödeyen şehirli sınıftır)
Köylüler: Serbest köylü: vergi öder angarya yapar. Köle köylü: serfler hiçbir hakları yoktur

* Aynı çağlarda İslam uygarlığında ise köylü ürettiğinin sahibi olup özgür durumdadır. Mülkiyetin büyük bir kısmı soylulara değil devlete aittir.ROMA– Hırıstıyanlık, Milano Fermanı (313) ile serbest bırakıldı. 330 yılında Romanın resmi dini oldu. Kavimler göçüyle Avrupa’da Hakim din haline geldi. Kilise gibi örgütlü bir kurum sayesinde  hızla yayıldı. – Hristiyanlıkta ilk mezhep ayrılıkları 325 İznik Konsülü ile başlamıştır. Bu mezhepler ARİANİZM, NASTURİZM ve MONOFİZİZMdir.-451 yılında Kadıköy Konsülü ile İstanbul Kilisesi Roma dan ayrıldı. Böylece Ortodoksluk mezhebi doğdu.

HAÇLI SEFERLERİ:
Nedenler:
Doğunun zenginliklerini ele geçirmek. (Ekonomik)
Türk-İslam ilerleyişini durdurmak ve Kudüs’ü almak. Hristiyanlığı yaymak (Dini)
Bizans’ın Türk ilerleyişi karşısında yardım istemesi. (Siyasi)
Kralların ve feodal beylerin siyasi güçlerini arttırabilme planları (Siyasi)
Kluni Tarikatının halkı kışkırtması ve Kudüs’ü almaları ile günahlarının affedileceği (Dini)
Yoksul köylüler ve miras hakkından mahrum soyluların toprak ve güç kazanma arzuları (Sosyo-Ekonomik)
Şovalyelerin macera arayışı (Sosyal)
Toplam 8 sefer 4’ü önemli

I. Haçlı Seferi:
Haçlılar Bizans’ın yardımıyla Selçukluları, Eskişehir yakınlarında Dorileon Savaşında  yenilgiye uğrattılar. Başkent İznik’ten Konya’ya taşındı. Haçlılar; Urfa, Antalya, Şam, Sur ve Yafa’da kontluklar kurdular. Kudüs’te Latin Krallığı kurdular. Böylece Avrupa nın feodal rejimi Orta Doğu’ya taşındı.

II. Haçlı Seferi:
Musul Atabeyi İmadeddin Zengi’nin Urfa’yı geri alması üzerine düzenlendi.

III. Haçlı Seferi:
Selahaddin Eyyubi, 1187 Hıttın Savaşını kazanarak Kudüs’teki Latin Krallığını yıkınca düzenleniyor.

IV. Haçlı Seferi:
Kudüs yerine İstanbul’a yöneldiler. İstanbul’u alarak Latin krallığı kurdular.
Bizans’ı yıktılar. Bizanslı yöneticiler, İznik ve Trabzon’da Rum krallıkları kurdular.
Ortadoğu’daki son Haçlı kalıntılarını Memlukler temizledi.

HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI:
Din adamlarına güven sarsıldı. Kilise uygulamaları sorgulanmaya başlandı. Skolâstik düşünce zayıfladı. Papanın ve kilisenin otoritesi sarsıldı. (Dini)
Vasallar üzerinde baskılar azaldı. Burjuva güçlenmeye başladı. (Sosyo-Ekonomik)
Doğu- Batı ticareti hızlandı. Akdeniz limanlarında canlılık arttı. İtalyanlar çok yararlandı. (Ekonomik)
İslam bilginleri ( İbn-i Sina, Farabi, İbn-i Rüşd) ve düşünürleri Avrupa’yı etkiledi. (Sosyal)
İslam uygarlığından Antik Çağ Yunan ve Hellen uygarlıkları öğrenildi. Rönesans’ a zemin hazırlandı. (Sosyal)
Kâğıt, matbaa, barut, pusula Avrupalılarca öğrenildi. Kültürel canlanmaya (Rönesans-Reforma), Coğrafi Keşiflere, Feodalitenin zayıflamasına ortam hazırladı. (Teknik)
Derebeylerin siyasi güzü azalırken merkezi krallıklar güçleniyor. (Siyasi)
Türklerin batıya ilerleyişi kısa bir süreliğine durdu. (Siyasi)

Ortaçağda Avrupa’da:
– Fransa’da — Frank İmparatorluğu
– Almanya’da — Mukaddes Roma Germen İmparatorluğu
– İstanbul’da — Bizans İmparatorluğu en güçlü devletlerdi.
– Mukaddes Roma – Germen İmparatorluğu ile Papa arasında tevcih (din adamlarını ata-ma) kavgaları yaşandı.İngiltere;– Kavimler Göçüyle birlikte İngiltere’de yedi krallık kuruldu. (Briton, İskoç, Galler, vs)
– Yurtsuz Jan, halkın baskısıyla 1215 yılında Magna Carta’yı (Büyük Şart) ilan etti.
– Buna göre halkın rızası olmadan vergi alınmayacak, özgürler haksız yere tutuklamayacak, hapis ve sürgün edemeyecekti.
– Bu belge Avrupa’da ilk demokrasi hareketi ve ilk Anayasa Kabul edilir.
– Bu fermandan sonra İngiltere’de Parlamento açıldı (1295); Lordlar ve Avam  Meclisi.


Orta Çağ Avrupa Tarihi Resimleri

 • 2
  Orta çağ avrupasında sosyal sınıflar 3 yıl önce

  Orta çağ avrupasında sosyal sınıflar

Orta Çağ Avrupa Tarihi Sunumları

 • 1
  Önizleme: 3 yıl önce

  Orta çağ avrupa tarihi sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ORTAÇAĞ’DA AVRUPAFEODALİTEHAÇLI SEFERLERİMAGNA CARTAYÜZYIL SAVAŞLARIÖZGÜ® GÜVE®CİNTA®İH NOTLA®Istyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  2. Sayfa
  SİYASİ DURUM (YÖNETİM)Feodalite (Derebeylik) rejimi vardır.Kralın gücü azalmıştır (Merkezi otorite güçsüzdür)Derebeyi, hem toprağın hem köylünün sahibidir.Yöneten (Himaye eden) - “SÜZEREN”Yönetilen (Himaye edilen) – “VASAL”

  3. Sayfa
  FEODALİTE (DEREBEYLİK) Siyasal ve toplumsal bir kavramdır. Ortaçağ Avrupa’sında görülür. Toprak ağaları ve toprak kölelerinden (serf) oluşur. Toprağa dayalı üretim hakimdir Barutun ağır ateşli silahlarda kullanılması ile son bulacak. Merkezi otorite(kral) güçlenecek

  4. Sayfa
  FEODALİTE

  5. Sayfa
  Feodal mimari (şato)

  6. Sayfa
  SOSYAL DURUM(Toplum eşit değil, sınıflıdır)Soylular:Yönetim ve askerlik ile uğraşan vergi vermeyen aristokrat sınıftır.Din Adamları:Katolik kilisesindeki din adamlarıdır. Vergi vermez ve gelirleri çok iyidir.Burjuvalar: Şehirli sınıftır. Ticaret ve sanatla uğraşırlar. Coğrafi keşifler ile zenginleşmişlerdir. Fransız İhtilali ile yönetime katılmışlardır. Köylüler:Hür Köylüler: Vergi, angarya.Köleler (Serfler): Maldırlar.

  7. Sayfa
  DİNİ DURUMKatolik kilisesinin ve papaların çok önemli hak ve yetkileri vardır.Aforoz, Enterdi, Endülijans, Krallara taç giydirme gibi önemli yetkileri vardır.Skolastik düşünce çok etkilidir.Dogmatizm anlayışı vardır.

  8. Sayfa
  EKONOMİK DURUMTarıma dayalı üretim vardır.Zenginlik ölçüsü topraktır.Haçlı seferleri ile Akdeniz Ticareti canlanacaktır.

  9. Sayfa
  Kilisenin YetkileriAforoz: Kilisenin emirlerine uymayanların dinden çıkarılması ve toplumun dışına atılması. Enterdi: Papa tarafından bir ülkedeki tüm dini faaliyetlerin (evlenme, vaftiz töreni vs.) durdurulması. Not: Ortaçağda kralların Papanın otoritesine boyun eğmesinde Enterdi ilanının rolü büyüktür. Çünkü dinden çıkarılan bir ülkede kral, otoritesini yitirmektedir.

  10. Sayfa
  Kilisenin YetkileriEndüljans: Günahların para karşılığında affedildiğini gösteren belge. Cennetten yer satın alma anlamına gelir ve Kilisenin emlakçılık yaptığı da söylenebilir. Engizisyon: Yüksek din görevlilerinden oluşan mahkemedir.

  11. Sayfa
  Skolastik Düşünce:Siyasal, sosyal olaylar ve doğa olayları, çoğu din adamı olan filozoflar tarafından kilisenin çıkarları doğrultusunda açıklanmıştır.Kilisenin koyduğu kurallar geçerlidir. Deneye, tartışmaya ve eleştiriye yer yoktur, yani dogmatik tir. Skolastik düşünce, Ortaçağ Avrupa’sında akılcı, eleştirel, özgür düşüncenin, bilimin ve sanatsal faaliyetlerin önündeki en büyük engeldir.

  12. Sayfa
  HAÇLI SEFERLERİ (1096-1270) DİNSEL NEDENLER:Hıristiyanların, kutsal yerleri (Kudüs) Müslümanlardan geri almak istemeleri.Kluni tarikatının çalışmaları ile feodal prensler arasında barış ortamı doğması ve toprak kazanma ihtiyacının doğması.Papa’nın nüfuzunu ve otoritesini arttırmak için savaşa katılacak olanlara cennet vaadinde bulunması.Hıristiyanlığı yayma düşüncesi.

  13. Sayfa
  SİYASAL NEDENLERTürklerin Anadolu’ya ve Ege kıyılarına kadar gelmesinden dolayı Bizans’ın Papa’dan yardım istemesi. Fatımilerin haçlıları davet etmesi.Kralların yetkilerini arttırmak istemeleri.

  14. Sayfa
  EKONOMİK NEDENLERAvrupa halkının büyük bölümü yoksulluk içindeydi, Doğu ise zenginlik ve bolluk içindeydi. Doğu ticaret yolları ve merkezlerini ele geçirme düşüncesi.Derebeylerin yeni topraklar ele geçirmek istemeleri. Şovalyelerin macera aramaları.

  15. Sayfa
  I.Haçlı Seferi (1096-1099)II.Haçlı Seferi (1147-1199)III.Haçlı Seferi (1189-1192)IV.Haçlı Seferi (1200-1204)I.Haçlı Seferi amacına ulaşan tek seferdir. Anadolu Selçuklu Devletinin başkenti Konya’ya taşındı. Batı Anadolu’da üstünlük Haçlılara geçti. II.Haçlı Seferi başarısız olmuştur. Haçlılar vasıtası ile Anadolu’yu ele geçiremeyeceğini anlayan Bizans kendi gücünü kullanarak 1176 Miryokefalon Savaşını yaptı ve yenildi.

  16. Sayfa
  III.Haçlı Seferi, Selahattin Eyyubi’nin 1187’de Hıttin Savaşı ile Kudüs’ü geri alması sonucu başlamıştır. Haçlılar Eyyubiye karşı başarılı olamadı. IV.Haçlı Seferi, Eyyubilerin Filistin sahil şeridini haçlılardan temizlemesi üzerine düzenlendi. İstanbul’da karışıklık çıktığını duyan Haçlılar yolunu değiştirerek İstanbul’a gitmiş ve Latin Krallığını kurmuşlardır. İznik ve Trabzon’da Rum imparatorlukları kuruldu.NOT: Amacından sapmış bir seferdir.

  17. Sayfa
  Haçlı Seferlerinin SonuçlarıKiliseye ve din adamlarına duyulan güven azalmıştır.Derebeylik rejimi sarsılmıştır (güçsüzleşmiştir)Skolastik düşünce zayıflamaya başlamıştır.Akdeniz limanları ve Akdeniz ticareti önem kazanmıştır.Venedik ve Ceneviz gibi İtalyan şehir devletleri Akdeniz ticareti sayesinde zenginleşmiştir.İslam dünyasındaki (Doğu) teknik buluşlar Avrupa’ya taşınmıştır.(Kağıt, matbaa, pusula, barut, dokuma, cam, deri işleme)

  18. Sayfa
  Bazı Müslüman alimlerin (İbn-i Sina, Farabi) eserleri Avrupa’ya taşındı.Anadolu, Suriye, Filistin, İstanbul gibi bölgeler harap olmuştur.Türklerin İslam dünyası içindeki değeri artmıştır.Türklerin Batıya ilerleyişi duraklamıştır.Avrupalılar İslam medeniyetini yakından tanımışlardır. Burjuvalar ve Krallar güçlendi.

  19. Sayfa
  Ortaçağ Avrupa’sında bilim, teknik ve özgür düşüncenin duraklaması, aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur? A. Ekonomik durumun bozuk olmasıB. İmparatorlukların güçlü olmasıC. Skolastik düşüncenin egemen olmasıD. Mezhep savaşlarının yaşanması E. Halkın sınıflara ayrılması

  20. Sayfa
  Ortaçağ Avrupa’sında bilim, teknik ve özgür düşüncenin duraklaması, aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur? A. Ekonomik durumun bozuk olmasıB. İmparatorlukların güçlü olmasıC. Skolastik düşüncenin egemen olmasıD. Mezhep savaşlarının yaşanması E. Halkın sınıflara ayrılması

  21. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupa’sı için söylenemez?A. Egemen güç kilise ve feodalitedir. B. Skolastik düşünce egemendir. C. Mezhep birliği yoktur.D. Doğu dünyasındaki teknik gelişmeler batıya taşınmıştır.E. Bilimsel gelişmeler kilise tarafından engellenmiştir.

  22. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupa’sı için söylenemez?A. Egemen güç kilise ve feodalitedir. B. Skolastik düşünce egemendir. C. Mezhep birliği yoktur. (Reform ile)D. Doğu dünyasındaki teknik gelişmeler batıya taşınmıştır.E. Bilimsel gelişmeler kilise tarafından engellenmiştir.

  23. Sayfa
  Haçlı seferlerinden etkilenen devletlerAnadolu SelçukluBüyük SelçukluEyyubilerZengilerDanişmentlilerMemlüklerFatımilerBizans

  24. Sayfa
  magna charta (büyük şart)1215Aslan yürekli Rişar’ın kardeşi Yurtsuz Jan İngiltere kralı olunca soyluların baskısı ile karşılaşmış ve Magna Charta’yı imzalamak zorunda kalmıştır. Not 1: Avrupa’da demokrasi çalışmalarının başlangıcıdır. Parlamentonun kurulmasına zemin hazırlamıştır. Not 2: İlk kez hükümdarın yetkilerinin kısıtlanması açısından Sened-i İttifak’a, Kanun üstünlüğünün kabul edilmesi açısından Tanzimat Fermanına benzer.

  25. Sayfa
  YÜZYIL SAVAŞLARI (1337-1453)İngiltere X Fransa Başlangıçta İngiliz üstünlüğü olan savaşlar, Fransa’da Jan Dark’ın etkisi ile Fransa lehine değişmiş ve İngiltere mağlup olmuştur. Sonuçlar: Top ilk kez 1346 Kresy Savaşında İngilizler tarafından kullanıldı. Fransa’da milli duyguların gelişmesine neden olmuştur.

  26. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Seferlerinin “siyasi sonucu” olarak görülebilir? A. Derebeylerin güçlerini yitirmesi B. Skolastik düşüncenin zayıflamasıC. Halkın sınıflara ayrılmasıD. Akdeniz ticaretinin canlanmasıE. Bazı buluşların batıya taşınması

  27. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Seferlerinin “siyasi sonucu” olarak görülebilir? A. Derebeylerin güçlerini yitirmesi B. Skolastik düşüncenin zayıflamasıC. Halkın sınıflara ayrılmasıD. Akdeniz ticaretinin canlanmasıE. Bazı buluşların batıya taşınması

  28. Sayfa
  I. Matbaanın kullanılmaya başlanması II. Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıIII. Fransa ile İngiltere arasındaki Yüzyıl Savaşları gelişmelerinden hangileri Avrupa’nın siyasi yapısını değiştirmiştir? A. I ve II B. Yalnız I C. Yalnız II D. I ve III E. II ve III

  29. Sayfa
  I. Matbaanın kullanılmaya başlanması II. Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıIII. Fransa ile İngiltere arasındaki Yüzyıl Savaşları gelişmelerinden hangileri Avrupa’nın siyasi yapısını değiştirmiştir? A. I ve II B. Yalnız I C. Yalnız II D. I ve III E. II ve III

Orta Çağ Avrupa Tarihi Videoları

 • 1
  3 yıl önce

  ORTA ÇAĞ AVRUPA TARİHİ VİDEOSU

Orta Çağ Avrupa Tarihi Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Orta Çağ Avrupa Tarihi Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Orta çağ avrupasında sosyal sınıflar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)